Dražby online zde

podíly na pozemcích Prusinovice vč. nemovitosti, Hlinsko pod Hostýnem

Předmětem dražby jsou id. 1/2 parcely p.č. 866 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2, id. 1/2 parcely p.č. 867 – zahrada o výměře 484 m2, parcely p.č. 485/26 – orná půda o výměře 2.517 m2, id. 2/150 parcely p.č. 505/2 – ostatní plocha o výměře 1.797 m2, id. 2/60 parcely p.č. 505/5 – ostatní plocha o výměře 156 m2, id. 2/66 parcely p.č. 486/17 – ostatní plocha o výměře 1.448 m2, id. 2/60 parcely p.č. 486/34 – trvalý travní porost o výměře 295 m2, id. 2/66 parcely p.č. 485/29 – orná půda o výměře 591 m2, id. 2/60 parcely p.č. 485/31 – orná půda o výměře 357 m2, id. 2/60 parcely p.č. 489/67 – orná půda o výměře 886 m2, parcely p.č. 10089 – vodní plocha o výměře 2.011 m2, parcely p.č. 10090 – vodní plocha o výměře 1.977 m2.

Obvyklá cena dle posudku 166 795 Kč
Nejnižší podání 116 000 Kč
Min. příhoz 1 000 Kč
Dražební jistota 20 000 Kč
Zahájení dražby 2.10.2016 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- id. 1/2 parcely p.č. 866 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 186, rodinný dům v obci Prusinovice,
- id. 1/2 parcely p.č. 867 – zahrada,
vše zapsáno na LV č. 202, pro katastrální území Prusinovice, obec Prusinovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
- parcely p.č. 485/26 – orná půda,
zapsáno na LV č. 200, pro katastrální území Hlinsko pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
- id. 2/150 parcely p.č. 505/2 – ostatní plocha,
zapsáno na LV č. 52, pro katastrální území Hlinsko pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
- id. 2/60 parcely p.č. 505/5 – ostatní plocha,
zapsáno na LV č. 233, pro katastrální území Hlinsko pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
- id. 2/66 parcely p.č. 486/17 – ostatní plocha,
zapsáno na LV č. 235, pro katastrální území Hlinsko pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
- id. 2/60 parcely p.č. 486/34 – trvalý travní porost,
zapsáno na LV č. 363, pro katastrální území Hlinsko pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
- id. 2/66 parcely p.č. 485/29 – orná půda,
zapsáno na LV č. 364, pro katastrální území Hlinsko pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
- id. 2/60 parcely p.č. 485/31 – orná půda,
- id. 2/60 parcely p.č. 489/67 – orná půda,
vše zapsáno na LV č. 385, pro katastrální území Hlinsko pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
- parcely p.č. 10089 – vodní plocha,
- parcely p.č. 10090 – vodní plocha,
vše zapsáno na LV č. 507, pro katastrální území Prusinovice, obec Prusinovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: podíly na pozemcích Prusinovice vč. nemovitosti, Hlinsko pod Hostýnem, ODD316

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD316

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín