Dražby online zde

podíl na pozemku Rychlov u Bystřice pod Hostýnem vč. nemovitosti

Předmětem dražby jsou id. 1/6 parcely p.č. 14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2 a parcely p.č. 920/39 – orná půda o výměře 4.424 m2.

Obvyklá cena dle posudku 230 000 Kč
Nejnižší podání 161 000 Kč
Min. příhoz 1 000 Kč
Dražební jistota 30 000 Kč
Zahájení dražby 2.10.2016 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- id. 1/6 parcely p.č. 14 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 178, objekt bydlení v obci Bystřice pod Hostýnem, část obce Rychlov,
vše zapsáno na LV č. 883, pro katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, část obce Rychlov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
- parcely p.č. 920/39 – orná půda,
zapsáno na LV č. 3013, pro katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: podíl na pozemku Rychlov u Bystřice pod Hostýnem vč. nemovitosti, ODD317

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD317

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín