Dražby online zde

RD Lampertice

Předmětem dražby je zděný rodinný dům, samostatně stojící, pravidelného obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, nepodsklepenou, má jedno nadzemní podlaží sčástečně využitým podkrovím. Určení stavby podle účelu jejího užití - rodinný dům. Celková výměra pozemků dle LV je 1.468 m2.
Konstrukce a vybavení :
Základy jsou kamenné a betonové sdožitou vodorovnou izolací. Obvodové konstrukce je zděná, podkroví provedeno v sádrokartonu. Stropní konstrukce je polospalná srovným podhledem. Střecha sedlová vaznicové soustavy s krytinou zeživičných šindelí. Klempířské konstrukce plastové - žlaby, svody, parapety chybí. Vnitřní omítky vápenné, zčásti opadané, fasáda vápenná a dřevěné obklady. Vnitřní keramické obklady na WC a vkoupelně, vkuchyni chybí. Vnitřní dřevěné obklady. Schody na půdu betonové, do podkroví dřevěné bez zábradlí. Dveře dřevěné náplňové a hladké plné a ze 2/3 prosklené do ocelových zárubní, okna dřevěná a plastová zdvojená. Podlahy obytných místností - betonová mazanina. Podlahy ostatních místností - betonová mazanina a keramická dlažba, PVC a volně položené a koberec. Vytápění je kamny na pevné palivo, el. přímotopné na WC. Elektroinstalace zavedena, bleskosvod není proveden. Rozvod studené, teplé vody je proveden, zdroj TUV - el. bojler. Objekt není napojen na plyn. Vybavení kuchyně chybí. Konstrukce navíc nejsou, nadstandardní vybavení není.
Chybějící vybavení kuchyně neodpovídá hygienickým normám. Chybějící zábradlí na schodišti snižuje bezpečnost objektu. Vlivem nefunkčnosti vodorovné izolace dochází kestálému kapilárnímu vzlínání zemní vlhkosti zpodloží a k zvyšování zasolování zdiva 1.NP. Krystalizací solí na fasádě dochází kvýkvětům a tím k poškozování omítek. Do objektu zatéká - skvrny na stropě (viz foto). Chybějící bleskosvod snižuje požární bezpečnost objektu. Výše uvedený technický stav odpovídá stáří a vnitřnímu vybavení objektu, svědčí o přístavbě, částečné rekonstrukci cca před 10 lety a velmi zanedbané údržbě.
Dispoziční řešení :
1.NP - chodba, schody na půdu, 3 pokoje, spíž, WC, koupelna, ze dvou pokojů schodiště
do podkroví (nepropojené)
Podkroví - pokoj, neuzavřený prostor a půda
Ke dni ocenění objekt nebyl trvale užíván spoluvlastníky nemovitosti.

Obvyklá cena dle posudku 765 000 Kč
Nejnižší podání 460 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 90 000 Kč
Zahájení dražby 13.4.2016 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

2.dubna 2016 (sobota) ve 14.00 hod.
9.dubna 2016 (sobota) ve 14.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rod. dům č.p. 219, k.ú. Lampertice, obec Lampertice, část obce Lampertice.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. st. 284 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 219 rod. dům v obci Lampertice
- parcela p.č. 687/2 – zahrada
- parcela p.č. 690/3 – ostatní plocha
vše zapsáno na LV č. 880, katastrální území Lampertice, obec Lampertice, část obce Lampertice, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Lampertice, DD303

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD303

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín