Dražby online zde

Pozemky Omice

Předmětem dražby jsou pozemky - ostatní plocha, lesní pozemek, orná půda nacházející se v obci Omice.
Celková výměra pozemků dle LV je 10.948 m2.

Obvyklá cena dle posudku 116 380 Kč
Nejnižší podání 80 000 Kč
Min. příhoz 5 000 Kč
Dražební jistota 15 000 Kč
Zahájení dražby 29.6.2016 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

8.června 2016 (středa) v 10.00 hod.
22.června 2016 (středa) v 10.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před Obecním úřadem v Omici, Tetčická 51, Troubsko PSČ: 664 41.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcely p.č. 175/11 - ostatní plocha, parcely p.č. 208/1 - ostatní plocha, parcely p.č. 929/62 - lesní pozemek, parcely p.č. 941/16 - orná půda, parcely p.č. 941/45 - orná půda, parcely p.č. 942/76 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/87 - ostatní plocha, parcely p.č. 943/104 - orná půda, parcely p.č. 943/127 - orná půda, parcely p.č. 949/13 - lesní pozemek, parcely p.č. 949/15 - lesní pozemek, parcely p.č. 951/41 - ostatní plocha, parcely p.č. 954/114 - orná půda, parcely p.č. 954/120 - orná půda, vše zapsáno na LV č. 708, katastrální území Omice, obec Omice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemky Omice, DD3110

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD3110

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín