Dražby online zde

id. 2/3 pozemky Omice, Popůvky u Brna, Střelice u Brna

Předmětem dražby jsou id. 2/3 pozemků - ostatní plocha, lesní pozemek, orná půda, vodní plocha, trvalý travní porost, nacházející se v obci Omice, Popůvky a Střelice.
Celková výměra pozemků id. 2/3 dle LV je 20.012 m2.

Obvyklá cena dle posudku 160 000 Kč
Nejnižší podání 110 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 20 000 Kč
Zahájení dražby 29.6.2016 10:30 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:45 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

8.června 2016 (středa) v 10.00 hod.
22.června 2016 (středa) v 10.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před Obecním úřadem v Omici, Tetčická 51, Troubsko PSČ: 664 41.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
a) id. 2/3 parcely p.č. 506 - orná půda, id. 2/3 parcely p.č. 571/6 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 929/77 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 941/41 - orná půda, id. 2/3 parcely p.č. 987 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1008 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1015/31 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1021/1 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1022/1 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1022/2 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1031/1 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1032 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1053/18 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1053/19 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1160/192 - orná půda, id. 2/3 parcely p.č. 1173 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1183/13 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1227/9 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1227/10 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1231/3 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1232/3 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1232/4 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1233/3 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1233/4 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1234/1 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1234/5 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1404/1 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1404/3 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1405/6 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1405/10 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1405/11 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1405/12 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1406/3 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1406/4 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1406/5 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1407/3 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1407/4 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1408/9 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1408/10 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1408/17 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1408/18 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1408/21 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1408/22 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1408/23 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1408/26 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1409/9 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1409/10 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1409/11 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1409/15 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1409/19 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1409/20 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1425 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1439 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1471 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1472 - lesní pozemek, id. 2/3 parcely p.č. 1492/8 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1492/9 - ostatní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1497/109 - vodní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1497/141 - vodní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1497/142 - vodní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1497/143 - vodní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1497/144 - vodní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1497/147 - vodní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1497/148 - vodní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1497/150 - vodní plocha, id. 2/3 parcely p.č. 1514/20 - orná půda, id. 2/3 parcely p.č. 1514/170 - orná půda, id. 2/3 parcely p.č. 1514/190 - orná půda, id. 2/3 parcely p.č. 1514/224 - orná půda, id. 2/3 parcely p.č. 1579/20 - trvalý travní porost, id. 2/3 parcely p.č. 1603/57 - ostatní plocha,
vše zapsáno na LV č. 749, katastrální území Omice, obec Omice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
b) id. 2/3 parcely p.č. 582/23 - lesní pozemek,
vše zapsáno na LV č. 1406, katastrální území Popůvky u Brna, obec Popůvky, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
c) id. 2/3 parcely p.č. 6621/50 - lesní pozemek a id. 2/3 parcely p.č. 6621/53 - lesní pozemek,
vše zapsáno na LV č. 2303, katastrální území Střelice u Brna, obec Střelice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: id. 2/3 pozemky Omice, Popůvky u Brna, Střelice u Brna, DD319

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD319

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín