Dražby online zde

Pozemky Svádov

Předmětem dražby jsou pozemky ve funkčním celku s dosud nezkolaudovanou stavbou rodinného domu.
Leží v intravilánu obce mezi Svádovem a Olešnicí, ve svahu pod místní komunikací vedoucí k obcím Březí či Budov, evidovány jsou jako trvalý travní porost.
V místě existuje možnost napojení pouze na rozvod elektro.
Cca 1/4 celkové výměry pozemků je zasažena ochranným pásmem VN vedení.
Stavba rodinného domu o rozměrech cca 13,20x7,50 m je po stavební stránce již dokončena, v KN dosud není zapsána.
Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba - kůlna rozměrů cca 5,40 x 3,65 m.
Celková výměra pozemků dle LV je 442 m2.

Obvyklá cena dle posudku 284 000 Kč
Nejnižší podání 200 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Zahájení dražby 27.9.2016 11:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 11:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

12.září 2016 (pondělí) v 10.00 hod.
16.září 2016 (pátek) v 10.00 hod.


Sraz zájemců o prohlídku se stanovuje na točně autobusu č. 13, zastávka Olešnice.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcely p.č. 1030/2 – trvalý travní porost,
- parcely p.č. 1030/4 – trvalý travní porost,
vše zapsáno na LV č. 697, katastrální území Svádov, obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemky Svádov, DD324

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD324

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín