Dražby online zde

Byt Ústí nad Labem - Bukov

Předmětem dražby je bytová jednotka č.18 v panelovém domě č.p.793 v Ústí nad Labem - Bukově. Dům je věžového typu, oceňovaná jednotka je umístěna ve 4.n.p. V domě je výtah a suterénní prostory s využitím jako prádelna, sušárna, kočárkárna a pod. Dům je v podstatě situovaný na okraji souvislé bytové zástavby. Dále jsou (směrem změsta) sitovány budovy služeb markety, autoprodejny a pod. Do centra města je možná doprava MHD ( trolejbusem cca 10 min.) a tím je umožněno využití všech služeb města.

Obvyklá cena dle posudku 375 300 Kč
Nejnižší podání 265 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Zahájení dražby 21.12.2016 10:00, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

5.prosince 2016 (pondělí) v 10.00 hod.

7.prosince 2016 (středa) v 10.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytová jednotka č. 793/18, k.ú. Bukov, obec Ústí nad Labem, část obce Bukov.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z: - bytové jednotky č. 793/18 v budově č.p. 793 postavené na parcele p.č. 1626/47, spoluvlastnického podílu id. 421/31707 na společných částech domu č.p. 793 postaveném na parcele p.č. 1626/47, spoluvlastnického podílu id. 421/31707 na pozemku p.č. 1626/47 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 2329, LV č. 1668, pro katastrální území Bukov, obec Ústí nad Labem, část obce Bukov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Ústí nad Labem - Bukov, DD330

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD330

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín