Dražby online zde

Pozemek Záhlinice

Předmětem dražby je pozemek ve svažitém terénu s mírným spádem k severozápadu. Jedná se o zemědělskou plochu se zemědělským využitím. Stavby, venkovní úpravy a trvalý porost se na něm nevyskytují, pozemek ani netvoří jednotný funkční celek se stavebním pozemkem. Celková výměra pozemku dle LV je 11.750 m2.

Celková výměra pozemků dle LV je: 11750 m²

Obvyklá cena dle posudku 140 000 Kč
Nejnižší podání 110 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 20 000 Kč
Zahájení dražby 18. leden 2017 10:00, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

5.ledna 2017 (čtvrtek) v 11.00 hod.
16.ledna 2017 (pondělí) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. parcela p.č. 1601, k.ú. Záhlinice, obec Hulín.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. 1601 – orná půda,
vše zapsáno na LV č. 267, katastrální území Záhlinice, obec Hulín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemek Záhlinice, DD325

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: DD325

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín