Dražby online zde

RD Horní Beřkovice

Předmětem dražby je samostatně stojící-izolovaný objekt rodiného domu č.p. 210, situovaný podélně v uliční čáře na rohové parcele mezi zpevněnými komunikacmi ulic Nová a Jevíněvsi.
Objekt částečné podsklepen (do 1/2 ZP 1.NP), má jedno nadzemní podlaží a částečné podkroví (do 1/3 ZP 1.NP) s přístupem po vnitřním schodišti.
Stáří původního objektu se dle odborného posouzení konstrukcí, materiálu, porovnáním okolních objektů a z dostupných materiálů datuje k roku 1928, t.j. 88 roků. V roce 1940 byla provedena nástavba pro podkrovní místnost, v roce 1968 provedena přístavba kuchyně a sociálního zázemí (koupelna a WC) s terasou nad stropní konstrukcí a ve dvorní části zděné verandy. V roce 1994 bylo instalováno elektrické topení - přímotopy.
Stav objektu odpovídá stáří, prováděným stavebním úpravám a občasné další údržbě a v poslední době i zanedbané.
Dispoziční řešení: v 1.PP se nachází sklepní místnost se schodištěm, v 1.NP se nachází zádveří (veranda), chodba, spíž, uzavřené schodiště do podkroví a půdního prostoru, dvě obytné místnosti, kuchyň, koupelna,WC a prádelna se vstupem ze dvora. V podkroví je chodba, jedna obytná místnost, půdní prostor. Celková výměra pozemků dle LV je 735 m2.
Objekt nedostavěné kolny I. na stroje, situované na st.p. 401 má základové pásy betonové s izolací proti vlhkosti, zdivo cihelné a z porobetonových tvárnic o tl. 30cm, krov půltový, krytina z desek vlnitého osinkocemetu, vrata dvoukřídlová - ocelové konstrukce, ostatní konstrukce a vybavení chybí.
Objekt kolny II pro skladování je situován při zadní hranici st.p. 239. Jedná se o zděný objekt z betonových tvárnic a cihel o tl. 15cm, půltová stříška, krytýdeskami z vlnitého osinkocementu, omítky vápenné, podlaha betonová, dveře svlakové, okno bez výplně, okap a elektroinstalace chybí. Stáří se datuje k roku 1955 tj. 61 roků. Stavebně technický stav odpovídá stáří a nepravidelné údržbě.
Pozemky st.p. 239 a pp. č. 172/5 (zahrada) tvoří jednotný funkční celek se stavbou rodinného domu a st.č. 401. Pozemky jsou rovinaté, přístup ze zpevněné místní komunikace.Lze napojit na veřejný vodovodní řád, kanalizaci, plyn a elektro.

Obvyklá cena dle posudku 930 000 Kč
Nejnižší podání 560 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 110 000 Kč
Zahájení dražby 8.3.2017 10:00, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

21.února 2017 (úterý) ve 10.00 hod.

23.února 2017 (čtvrtek) ve 10.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. obj. bydlení č.p. 210, k. ú. Horní Beřkovice, obec Horní Beřkovice, část obce Horní Beřkovice.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st. p.č. 239 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 210, bydlení, v obci Horní Beřkovice,
- parcela st. p.č. 401 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rozestav. stavba,
- parcela p.č. 172/5 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 285, katastrální území Horní Beřkovice, obec Horní Beřkovice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Horní Beřkovice, DD331

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD331

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín