Dražby online zde

Byt Ústí nad Labem

Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 č. 2744/3 umístěná v 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 2744, 2745, 2746 v ulici Werichova na stavebním pozemku číslo 4949/97, 4949/98, 4949/99 zastavěná plocha v katastrálním území Ústí nad Labem, části města zv. Severní Terasa, včetně spoluvlastnického podílu 6863/305132 ke společným částem budovy a jejího příslušenství, dále včetně spoluvlastnického podílu 6863/305132 ke stavebním pozemkům číslo 4949/97, 4949/98, 4949/99 zastavěná plocha a nádvoří.
Budova je typový, panelový objekt vybudovaný v modifikované soustavě, umístěný na sídlišti Severní Terasa. Toto sídliště tvoří severní cíp vlastního města Ústí nad Labem. Dům má 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží, tři samostatné vchody, 3 výtahy. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Budova je napojena na centrální topení, veřejný vodovod a kanalizaci, rozvod plynu, elektrorozvody a telefon. Bytová jednotka č. 2744/3 je umístěna v 2.NP části objektu označeném č.p. 2744 a skládá se z těchto místností a příslušenství: předsíně, koupelny + WC, kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, lodžie. Celková výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím je 68,63 m2. Bytová jednotka je vybavena 1 sporákem, 1 ks vany, 1 ks umyvadla, 1 ks WC mísy a 1 ks domácí telefon, 1 ks lapač par, 1 ks listovní schránky, 2 ks baterií, a 1ks zvonku, 1 ks infrazářič. Dále k vlastnictví jednotky patří: nenosné vodorovné konstrukce (podlaha), nenosné svislé konstrukce (bytové příčky), vstupní dveře, vnitřní dveře a okna příslušející jednotce, bytové jádro, veškeré vnitřní potrubní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení, vnitřní el. rozvody včetně zakončení (osv. tělesa, zásuvky, vypínače) od hlavního el. jističe pro jednotku. Bytová jednotka je ohraničena vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubně a vnitřním lícem obvodových zdí bytové jednotky a jejího příslušenství a současně hlavními uzavíracími armaturami přívodu vody a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka je celkově standardní, průběžně udržovaná. Má plastová okna, částečně keramické obklady, klasické umakartové jádro, původní kuchyňskou linku. Odstraněna byla šatna, čímž se zvětšil prostor předsíně a tato část je používána jako jídelna. K bytu přísluší rovněž spoluvlastnický podíl v rozsahu 6863/305132 ke společným částem budovy. Společnými částmi budovy ve smyslu § 2, písm. e/, zák. č.72/1994 Sb. jsou základy včetně izolací, svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce, schodiště a chodby včetně dveří, zajišťujících přímý přístup do společných částí a oken, zajišťujících osvětlení a větrání společných částí, střešní plášť, vstupní prostory včetně předložených schodišť, lodžie přímo přístupné ze společných částí, sklepní prostory (kočárkárny, prádelny, mandlovny, sušárny, transformátorovny, závětří), bleskosvody, rozvody odsávání a větrání, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, domovní elektroinstalace, slaboproudé rozvody, výtahy včetně strojoven a výtahových šachet, technická zařízení ve společných částech budovy. Budova je v užívání od roku 1974, je zateplena.

Obvyklá cena dle posudku 620 000 Kč
Nejnižší podání 434 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 85 000 Kč
Zahájení dražby 12.4.2017 10:00, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

20.března 2017 (pondělí) v 16.00 hod.

23.března 2017 (čtvrtek) ve 16.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytová jednotka č. 2744/3, k. ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, část obce Ústí nad Labem.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 2744/3 v budově č.p. 2744, č.p. 2745, č.p. 2746 postavené na parcele p.č. 4949/97, p.č. 4949/98, p.č. 4949/99, spoluvlastnického podílu id. 6863/305132 na společných částech domu č.p. č.p. 2744, č.p. 2745, č.p. 2746 postaveném na parcele p.č. 4949/97, p.č. 4949/98, p.č. 4949/99, spoluvlastnického podílu id. 6863/305132 na pozemku p.č. 4949/97 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu id. 6863/305132 na pozemku p.č. 4949/98 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu id. 6863/305132 na pozemku p.č. 4949/99 - zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsáno na LV č. 13715, LV č. 3765, pro katastrální území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, část obce Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Ústí nad Labem, DD336

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD336

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín