Dražby online zde

RD Hovězí

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům sedvěma nadzemními podlažími (přičemž 2.NP je pouze včástečné, vpřístavbě), bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy původně obdélníkový, popřístavbě vetvaru písmeneL. Hlavní vchody dodomu jsouvúrovni 1.NP zulice najihovýchodní straně domu. Přístup dosklepa jezvenčí, zedvora. Přístup do 2.NP jepovnitřním schodišti. Celková výměra pozemků dle LV je 7.335 m2, z toho 6.265 m2 smrkový a borovicový les stáří 120 let.
Nemovitosti jsou v současné době pronajímány za 120.000,- Kč / rok.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy, upřístavby betonové. Svislé nosné konstrukce zesmíšeného zdiva (spřevahou nepálený cihel), vtloušťce 45cm. Krov dřevěný se střešní krytinou zplechových šablon. Klempířské konstrukce plechové. Vnitřní schodiště betonové, jednoramenné. Stropy dřevěné srovným podhledem. Podlahové krytiny – betonový potěr, dřevěná prkna, keramická dlažba aPVC. Vnitřní omítky štukové, hladké. Fasáda somítkami, bezdodatečného zateplení. Dveře dřevěné. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod senevyskytuje.

Dům je napojen na dálkový plynovod aelektrickou síť. Voda je odebírána zestudny umístěné mimo areál rodinného domu, na niž je napojeno celkem 8rodinných domů. Oceňovaný rodinný dům je na trase tohoto společného vodovodu první. Nahranici pozemku je možnost napojení nadálkový vodovod, domovní přípojka však není provedena. Splaškové vody jsou svedeny dožumpy (vyváží se asi 1x začtvrt roku). Dům je možno napojit na veřejnou kanalizaci. Vnitřní rozvody studené ateplé vody, kanalizace, plynu asvětelné atřífázové elektroinstalace. Ústřední topení zkotle natuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyněpodstandardní – malá kuchyňská linka, plynový sporák. Vybavenísoc.zařízení podstandardní – vana aumyvadlo. Splachovací WC není. Používá se suchý záchod vezděné kůlně. V loňském roce byl dům odizolován.

Dispoziční řešení:
1.PP: kotelna
1.NP=1.byt: předsíň, koupelna (nefunkční), kuchyň, 2pokoje
1.NP=2.byt: předsíň, koupelna, pokoj
2.NP=3.byt: předsíň, bývalá kuchyň, pokoj
Prouživatele všech 3bytů slouží společná kuchyň v1.bytě aspolečná koupelna v2.bytě.

Historie a stav:
Stáří původní části domu S1 = 90 roků. Dvoupodlažní přístavba je pozdější. Vnitřní elektroinstalace je ještě vpůvodním hliníkovém provedení.

Vedlejší stavby:
Dílna – nepodsklepená zděná stavba spultovou střechou. Není napojena na hlavní stavbu.
Kůlna – nepodsklepená zděná stavba svysokou sedlovou střechou.
Přístřešek – dřevěná konstrukce.

Venkovní úpravy:
přípojky inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, plynová aelektrická
studna – kopaná, zjedné betonové skruže, srezervoárem
(jejiného vlastníka – napozemku jiného vlastníka)
zpevněné plochy – betonové monolitické
oplocení – ocelové, dřevěné

Trvalé porosty: Ovocné stromy – ve standardním rozsahu akvalitě.
K nemovitosti náleží cca 6.265 m2 částečně vytěženého lesa o stáří 120 let. Současná zásoba dřeva je odhadována na 150-180 m3.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 1 000 000 Kč
Nejnižší podání 680 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 130 000 Kč
Zahájení dražby 12.4.2017 10:00, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15
Místo dražby Sídlo dražebníka a to na adrese J. A. Bati 5520, 22. budova areál Svit, Zlín 760 01
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná v místě konání dražby dne 12.dubna 2017 v době od 9.30 hod. do zahájení dražby.
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st. p.č. 473/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 308, rodinný dům, v obci Hovězí,
- parcela st. p.č 1587 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e,
- parcela p.č 2349 – lesní pozemek,
- parcela p.č 3362/2 – orná půda,
- parcela p.č 3374/1 – ostatní plocha,
- parcela p.č 3374/2 – zahrada,
vše zapsáno na LV č. 314, katastrální území Hovězí, obec Hovězí, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Hovězí, ODD338

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD338

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín