Dražby online zde

Byt Kladno

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 3190/15 o velikosti 2+1 ve třetím nadzemním podlaží bytového domu čp. 3190 v Kladně, ul. Čs. Armády. Celková výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím je 40,97 m2 Dům je rozdělen na dvě sekce čp. 3189 a 3190. Byt je v typovém obytném jedenáctipatrovém domě, bez podsklepení, bez podkroví. Dům je situován v panelové zástavbě lokality Kladno u nemocnice. Vytápění ústřední, rozvod plynu, teplé i studené vody s odkanalizováním. Okna plastová, podlahy PVC, v koupelně je vana, WC, bez obkladů, v kuchyni plynový sporák. Údržba je zhoršená, odpovídá stáří.

Obvyklá cena dle posudku 1 300 000 Kč
Nejnižší podání 910 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 180 000 Kč
Zahájení dražby 9.8.2017 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby stanovuje dražebník vtěchto termínech:
1. dne 18.července 2017 (úterý) v 11.00 hod.
2. dne 20.července 2017 (čtvrtek) v 15.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytová jednotka č. 3190/15, k. ú. Kladno, obec Kladno, část obce Kladno.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 3190/15 v budově č.p. 3189, č.p. 3190, postavené na parcele p.č. 3353, spoluvlastnického podílu id. 4091/466093 na společných částech domu č.p. 3189, č.p. 3190, postaveném na parcele p.č. 3353, spoluvlastnického podílu id. 4091/466093 na pozemku p.č. 3353 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 17294, LV č. 16893, pro katastrální území Kladno, obec Kladno, část obce Kladno, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Kladno, DD344

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: DD344

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín