Dražby online zde

Podíl id.1/2 byt Kynšperk nad Ohří

Předmětem opakované dražby je podíl id. ½ na bytové jednotce 2+1 o výměře 49 m2 se sociálním zázemím. Nachází se ve 3. nadzemním podlaží (2 patro, poslední) bytového domu. Vstup do bytu je od schodiště vlevo. V bytě se nachází obdélníková předsíň (4,00m2, PVC), vlevo je WC (1,00m2), koupelna (2,00m2, vana, umyvadlo, umakartové jádro), okolo sociálního zařízení do "L" je kuchyně (9,00m2, PVC, kuchyňská linka, sporák, okno na východ), rovně z předsíně pokoj (20,00m2, parkety, koberec, okno na západ) a z něj druhý pokoj (13,00m2, koberec, okno na jih, v rohu pokoje je seškrábaná omítka a díra s nedokončenou omítkou, dle sdělení kvůli vznikající plísni).
Vytápění bytu je ústřední z centrálního zdroje vč. teplé vody, okna plastová, dveře náplňové do kovových zárubní, rozvody instalací běžně provedeny. Byt je v původním, opotřebovaném, morálně zastaralém, zhoršeném stavu. K užívání bytu náleží sklep o ploše 4,00m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 120 000 Kč
Nejnižší podání 72 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 15 000 Kč
Zahájení dražby 30.8.2017 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15
Místo dražby www.immodrazby.cz
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z podílu id. ½:
- bytové jednotky č. 491/7 v budově č.p. 490, 491 postavené na parcele p.č. 287 a parcele p.č. 288, spoluvlastnického podílu id. 530/9850 na společných částech domu č.p. 490, 491 postaveném na parcele p.č. 287 a parcele p.č. 288, spoluvlastnického podílu id. 530/9850 na pozemku p.č. 287 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu id. 530/9850 na pozemku p.č. 288 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 2156 a LV č. 1471, pro katastrální území Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, část obce Kynšperk nad Ohří, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Podíl id.1/2 byt Kynšperk nad Ohří, ODD340

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD340

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín