Dražby online zde

RD Kosořice

Předmětem dražby je samostatně stojící objekt, který byl dříve užíván jako rodinný dům č.p. 33 s přístavbou přístřešku a stavbou opravárenské dílny, s pozemky o celkové výměře 1684 m2, v Kosořicích. Rodinný dům má obdélníkový půdorys, byl zamýšlen jako dvougenerační objekt s dílnou a přístřeškem. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům byl zasažen požárem. Využitelná je tak pouze nejzápadnější část objektu, kde se nachází malý přístřešek.
Popis původních podlahových ploch jednotlivých prostor objektu odpovídající stavu a způsobu užívání před vznikem požáru: obytná místnost 47,36m², zádveří 12,19m², koupelna s WC 5,56m², komora 3,78m², chodba 11,25m², ložnice 9,63m², ložnice 15,40m², ložnice 14,47m², prostor pro druhý byt 70,70m², dílna/sklad 36,84m², přístřešek 55,56m². Stavba je zděná, střecha domu sedlová, vnější omítky vápenocementové, vnitřní omítky byly štukové. Okna jsou plastová, vstupní dveře dřevěné, podlahy betonové. Příslušenství: zpevněné plochy, oplocení, přípojky IS (vodovod, tlaková kanalizace, plynovod, přípojka elektro), studna.
Opravárenská dílna je samostatně stojícím objektem, který sloužil jako opravna nákladních automobilů. Nosné konstrukce jsou zděné, střecha sedlová. Klempířské konstrukce a vnější omítky chybí, vnitřní omítky jsou vápenocementové, podlaha z betonové mazaniny doplněná o montážní jámu, vjezdová vrata plechová, okna plastová. V objektu jsou rozvody elektra, k dispozici je vodovod a odkanalizování. Dílna byla vytápěna tuhými palivy. Celková plocha 156,25m².
Rodinný dům se nachází na západním okraji obce Kosořice s přístupem a příjezdem z veřejné komunikace. Okolní zástavbu tvoří původní hospodářské usedlosti a rodinné domy vesnického charakteru, doplněné o novostavby rodinných domů. Předmětem dražby je torzo rodinného domu po požáru se samostatně stojící opravárenskou dílnou a s pozemkem, určeným buď k výstavbě rodinného domu nebo jako na skladový objekt s pozemkem.

Obvyklá cena dle posudku 590 000 Kč
Nejnižší podání 470 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 90 000 Kč
Zahájení dražby 8.11.2017 10:15h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:30h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby stanovuje dražebník vtěchto termínech:
1. dne 25.října 2017 (středa) v 10.00 hod.
2. dne 26.října 2017 (čtvrtek) v 14.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rodinný dům č.p. 33, k. ú. Kosořice, obec Kosořice, část obce Kosořice.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela č. st. 15 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 33, bydlení v části obce Kosořice
vše zapsáno na LV č. 281, pro katastrální území Kosořice, obec Kosořice, část obce Kosořice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Kosořice, DD353

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD353

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín