Dražby online zde

Pozemky Omice

Předmětem dražby jsou pozemky - ostatní plocha, lesní pozemek, orná půda, vodní plocha, trvalý travní porost, nacházející se v obci Omice.
Celková výměra pozemků dle LV je 110.576 m2.

Obvyklá cena dle posudku 2 780 200 Kč
Nejnižší podání 1 860 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 370 000 Kč
Zahájení dražby 15.11.2017 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby stanovuje dražebník vtěchto termínech:
1. dne 23.října 2017 (pondělí) v 10.00 hod.
2. dne 30.října 2017 (pondělí) v 10.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před Obecním úřadem v Omici, Tetčická 51, Troubsko PSČ: 664 41.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
p.č. 216/18 ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 216/19 ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 216/21 ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 216/22 ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 216/24 ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 216/26 ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 216/28 ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 216/51 ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 295/1 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 295/2 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 295/13 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 295/14 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 929/58 lesní pozemek, p.č. 941/9 orná půda, p.č. 941/12 orná půda, p.č. 942/7 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 942/69 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 942/72 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 943/81 orná půda, p.č. 943/94 orná půda, p.č. 943/100 orná půda, p.č. 943/105 orná půda, p.č. 943/106 orná půda, p.č. 943/108 orná půda, p.č. 943/109 orná půda, p.č. 943/111 orná půda, p.č. 943/116 orná půda, p.č. 943/118 orná půda, p.č. 943/120 orná půda, p.č. 943/121 orná půda, p.č. 943/129 orná půda, p.č. 949/2 lesní pozemek, p.č. 949/4 lesní pozemek, p.č. 949/6 lesní pozemek, p.č. 950/21 lesní pozemek, p.č. 950/22 lesní pozemek, p.č. 950/23 lesní pozemek, p.č. 950/24 lesní pozemek, p.č. 950/27 lesní pozemek, p.č. 950/28 lesní pozemek, p.č. 951/34 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 954/99 orná půda, p.č. 954/106 orná půda, p.č. 954/111 orná půda, p.č. 958/2 lesní pozemek, p.č. 959/3 lesní pozemek, p.č. 1014 lesní pozemek, p.č. 1015/36 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1016/2 lesní pozemek, p.č. 1025/1 lesní pozemek, p.č. 1053/27 lesní pozemek, p.č. 1061/9 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1140/44 orná půda, p.č. 1144/17 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1158/3 lesní pozemek, p.č. 1158/4 lesní pozemek, p.č. 1158/9 lesní pozemek, p.č. 1158/13 lesní pozemek, p.č. 1160/75 orná půda, p.č. 1160/76 orná půda, p.č. 1160/86 orná půda, p.č. 1160/89 orná půda, p.č. 1160/100 orná půda, p.č. 1160/101 orná půda, p.č. 1160/109 orná půda, p.č. 1160/115 orná půda, p.č. 1160/116 orná půda, p.č. 1160/117 orná půda, p.č. 1160/123 orná půda, p.č. 1160/136 orná půda, p.č. 1160/138 orná půda, p.č. 1160/144 orná půda, p.č. 1160/158 orná půda, p.č. 1160/166 orná půda, p.č. 1160/168 orná půda, p.č. 1160/169 orná půda, p.č. 1160/171 orná půda, p.č. 1160/180 orná půda, p.č. 1160/181 orná půda, p.č. 1160/211 orná půda, p.č. 1160/214 orná půda, p.č. 1160/216 orná půda, p.č. 1162/4 lesní pozemek, p.č. 1162/5 lesní pozemek, p.č. 1162/6 lesní pozemek, p.č. 1162/8 lesní pozemek, p.č. 1168/4 lesní pozemek, p.č. 1168/6 lesní pozemek, p.č. 1169/6 ostatní plocha / manipul. plocha, p.č. 1169/10 ostatní plocha / manipul. plocha, p.č. 1170/3 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1188/23 orná půda, p.č. 1188/29 orná půda, p.č. 1192/15 lesní pozemek, p.č. 1192/16 lesní pozemek, p.č. 1196/23 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1196/25 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1197/6 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1207/3 orná půda, p.č. 1207/18 orná půda, p.č. 1207/19 orná půda, p.č. 1207/20 orná půda, p.č. 1208/14 orná půda, p.č. 1208/15 orná půda, p.č. 1208/16 orná půda, p.č. 1208/22 orná půda, p.č. 1213/9 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1213/50 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1213/56 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1213/57 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1213/58 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1213/59 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1213/64 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1227/6 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1233/1 lesní pozemek, p.č. 1236/3 lesní pozemek, p.č. 1237/2 lesní pozemek, p.č. 1238/2 lesní pozemek, p.č. 1243/1 lesní pozemek, p.č. 1265/2 lesní pozemek, p.č. 1265/5 lesní pozemek, p.č. 1266/1 lesní pozemek, p.č. 1266/3 lesní pozemek, p.č. 1267/2 lesní pozemek, p.č. 1269/2 lesní pozemek, p.č. 1272/2 lesní pozemek, p.č. 1281/2 lesní pozemek, p.č. 1282/1 lesní pozemek, p.č. 1291/7 lesní pozemek, p.č. 1291/12 lesní pozemek, p.č. 1291/13 lesní pozemek, p.č. 1291/16 lesní pozemek, p.č. 1292/1 lesní pozemek, p.č. 1293/17 lesní pozemek, p.č. 1296/2 lesní pozemek, p.č. 1304/1 lesní pozemek, p.č. 1305/2 lesní pozemek, p.č. 1306/3 lesní pozemek, p.č. 1314/2 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1322/1 lesní pozemek, p.č. 1323/1 lesní pozemek, p.č. 1324/3 lesní pozemek, p.č. 1338/4 lesní pozemek, p.č. 1341/3 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1346/3 lesní pozemek, p.č. 1346/4 lesní pozemek, p.č. 1347/2 lesní pozemek, p.č. 1347/3 lesní pozemek, p.č. 1348/2 lesní pozemek, p.č. 1348/4 lesní pozemek, p.č. 1357/1 lesní pozemek, p.č. 1358 lesní pozemek, p.č. 1359/1 lesní pozemek, p.č. 1363/3 lesní pozemek, p.č. 1364/1 lesní pozemek, p.č. 1365/1 lesní pozemek, p.č. 1391 lesní pozemek, p.č. 1392/2 lesní pozemek, p.č. 1405/32 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1485 lesní pozemek, p.č. 1490/7 lesní pozemek, p.č. 1490/8 lesní pozemek, p.č. 1492/42 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1492/43 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1492/44 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1492/45 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1493/10 lesní pozemek, p.č. 1494/24 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1494/25 ostatní plocha / neplodná půda, p.č. 1497/40 vodní plocha / vodní tok, p.č. 1497/92 vodní plocha / vodní tok, p.č. 1497/123 vodní plocha / vodní tok, p.č. 1497/129 vodní plocha / vodní tok, p.č. 1497/157 vodní plocha / vodní tok, p.č. 1497/158 vodní plocha / vodní tok, p.č. 1497/159 vodní plocha / vodní tok, p.č. 1514/94 orná půda, p.č. 1514/122 orná půda, p.č. 1514/163 orná půda, p.č. 1514/184 orná půda, p.č. 1514/201 orná půda, p.č. 1514/225 orná půda, p.č. 1514/230 orná půda, p.č. 1514/231 orná půda, p.č. 1514/234 orná půda, p.č. 1514/238 orná půda, p.č. 1601/37 ostatní plocha / silnice, p.č. 1634 orná půda, p.č. 1637 ostatní plocha / neplodná půda.
vše zapsáno na LV č. 708, katastrální území Omice, obec Omice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemky Omice, DD356

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD356

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín