Dražby online zde

Stolařská dílna Křtomil

Předmětem dražby je dům v Křtomil, který se nachází nedaleko Obecního úřadu v blízkosti řeky Moštěnky. V katastru nemovitostí ke označen jako rodinný dům, ale v roce 2007 byl přestavěn na stolařskou dílnu, a proto bude oceněn podle skutečného využití. Objekt je přízemní částečně podsklepený a bez stavebně upraveného podkroví, stáří domu dle sdělení je cca 80 let, v roce 2007 byla provedena přestavba a zřízeno nové sociální zařízení. Celková výměra pozemků dle LV je 650 m2.
Dispozice domu:
1. PP – schodiště, sklad.
1. NP – stolařská dílna, kotelna, sociální zařízení, šatna. Ve sklepě se nachází kopaná studna bez ručního čerpadla. Pozemek není oplocena plotem vlastníka, bez trvalých porostů, z venkovních úprav k domu náleží domácí vodárna. Přípojka kanalizace vede po veřejné části.

Obvyklá cena dle posudku 630 000 Kč
Nejnižší podání 630 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 110 000 Kč
Zahájení dražby 13.12.2017 10:15h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:30h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby stanovuje dražebník vtěchto termínech:
1. dne 5.prosince 2017 (úterý) v 15.30 hod.
2. dne 7.prosince 2017 (čtvrtek) v 15.30 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rodinný dům, č.p. 26, obec Křtomil, část obce Křtomil.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela č. 402 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 26, rod. dům v části obce Křtomil,
- parcela č. 403 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 265, pro katastrální území Křtomil, obec Křtomil, část obce Křtomil, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Stolařská dílna Křtomil, DD363

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD363

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín