Dražby online zde

Byt Karlovy Vary

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:

- bytové jednotky č. 474/6 v budově č.p. 473, 474, postavené na parcele p.č. 1018 a na parcele p.č. 1019, spoluvlastnického podílu id. 6085/247873 na společných částech domu č.p. 473, 474, postaveném na parcele p.č. 1018 a parcele p.č. 1019, spoluvlastnického podílu id. 6085/247873 na pozemku p.č. 1018 - zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu id. 6085/247873 na pozemku p.č. 1019 - zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno na LV č. 3348, LV č. 2807, pro katastrální území Drahovice, obec Karlovy Vary, část obce Drahovice, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Obvyklá cena dle posudku 1 171 940 Kč
Nejnižší podání 830 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 160 000 Kč
Zahájení dražby 7.2.2018 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby stanovuje dražebník vtěchto termínech:
1. dne 25.leden 2018 (čtvrtek) v 10.00 hod.
2. dne 31.ledna 2018 (středa) v 10.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytovou jednotkou č. 474/6, obec Karlovy Vary, část obce Drahovice.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

The object of the auction is the apartment unit, which is located in 3 NP panel house built in technology T06B, KMV Karlovy Vary. The house has 8.NP and 1 PP, it is insulated, it has plastic windows, a personal lift and a flat roof covered with cardboard. In the house are common areas - carriage.
The kitchen has a gas line and a gas stove, the bathroom has a bathtub and sink, the entrance hall to the bedroom and the entrance hall. The total floor area of ​​the apartment is 65.43 m2.
Apartment 474/6 is in original condition, it has smooth doors, plastic windows, PVC floors and waves, in the apartment B3 core are made of wall and floor tiles, the loggia is glazed. Heating and DHW are from a central source. Year of implementation 1969. Maintenance is good.
The house is terraced, medium and is connected to outdoor water, sewerage, gas, heat and water and electricity. current. In front of the house there is a parking lot, shops and kindergarten

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Karlovy Vary, DD358

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD358

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín