Dražby online zde

RD Nedakonice

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela č. st. 165 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 268, rod. dům v části obce Nedakonice
- parcela č. 247 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 1040, pro katastrální území Nedakonice, obec Nedakonice, část obce Nedakonice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Obvyklá cena dle posudku 580 000 Kč
Nejnižší podání 464 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 90 000 Kč
Zahájení dražby 4.4.2018 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby stanovuje dražebník vtěchto termínech:
1. dne 26.března 2018 (pondělí) v 11.00 hod.
2. dne 27.března 2018 (úterý) v 11.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rod. dům č.p. 268, obec Nedakonice, část obce Nedakonice.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 – Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bez obytného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je obdélníkový s podélnou osou v orientaci sever-jih. Hlavní vchod je v úrovni 1.NP ze dvora na východní straně domu. Vnitřní schodiště je pouze do sklepa, který je přístupný zevnitř domu otvorem v podlaze v kuchyni. Půda je přístupná po venkovním žebři. Celková výměra pozemků dle LV je 389 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy. Kamenný sklep s betonovým stropem a betonovými schody. Svislé nosné konstrukce zděné z plných pálených cihel. Dřevěný krov se střešní krytinou z pálených tašek. Stropy dřevěné s rovným podhledem. Klempířské konstrukce plechové pozinkované. Podlahové krytiny z keramické dlažby, dřevěných prken a PVC. Fasáda s omítkami, s keramickým obkladem soklu v ulici, bez dodatečného zateplení. Vnitřní omítky hladké. Okna plastová izolační. Dveře dřevěné do dřevěných zárubní. Bleskosvod se nevyskytuje.
Dům je napojen na dálkovou kanalizaci a elektrickou síť. Pitná voda je čerpána z vlastní studny ve dvoře. Plynová přípojka není provedena. Vnitřní rozvody vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Topení lokální vnitřním krbem. Ohřev teplé užitkové vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – běžná kuchyňská linka, sporák. Vybavení soc. zařízení – vana, umyvadlo, WC.
Dispoziční řešení:
1.PP: sklep
1.NP: předsíň, ložnice, obývací pokoj, malá pracovna, kuchyň, koupelna s WC
Obývací pokoj, malá pracovna a kuchyň jsou průchozí.
Koupelna s WC je v bývalém adaptovaném chlévě.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Nedakonice, DD357

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: DD357

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín