Dražby online zde

RD Načeratice

Předmětem dražby je zřejmě nepodsklepený dům se jedním nadzemním podlažími a sedlovou střechou, bez obytného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je ve tvaru písmene L. Hlavní vchod do 1.NP je ze dvora. Způsob přístupu na půdu nebyl zjištěn. Celková výměra pozemků dle LV je 847 m2.
Konstrukce a vybavení:
Základy. Svislé nosné konstrukce zděné z plných pálených cihel. Dřevěný krov se střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Stropy nad 1.NP dřevěné s rovným podhledem. Vnitřní schodiště se zřejmě nevyskytuje. Podlahové krytiny standardní. Vnitřní omítky hladké. Fasádní omítky stříkané, fasáda nezateplená. Okna plastová izolační.
Dům je napojen na dálkový vodovod, kanalizaci a elektrickou síť. Vlastní studna se zřejmě nevyskytuje. Vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Způsob vytápění a ohřevu vody nebyl zjištěn. Vybavení kuchyně a soc. zařízení – standardní.
Dispoziční řešení:
1.NP: pravděpodobně byt velikosti 3+1 s příslušenstvím
Historie, stav a využití:
Stáří stavby nebylo zjištěno. Původní část asi 60-80 roků, pozdější přístavba s pultovou střechou do dvora. Dům je ve stavu běžné údržby. Vnitřní vybavení standardní. Využití pro trvalé bydlení.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 860 000 Kč
Nejnižší podání 690 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 130 000 Kč
Místo dražby www.immodrazby.cz
Předmět dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela č. 71 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 55, bydlení v části obce Načeratice
- parcela č. 72 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 5, pro katastrální území Načeratice, obec Znojmo, část obce Načeratice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Načeratice, DD366

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: DD366

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín