Dražby online zde

Byt Františkov u Liberce

Předmětem dražby je byt 3 + 1 v osobním vlastnictví. Byt má celkovou plochu s příslušenstvím 77,3 m2 a nachází se v domě o 5 podlažích, vždy 4 byty na podlaží. Původní umakartové jádro. Plynový kotel etážového topeni Junkers (novy), litinové radiátory, podlahy PVC na betonu v celém bytě. Nově provedený balkon, dlažba a AI zábradlí. Plastová okna, dveře průvodní sololitové do ocelových zárubní. Dům, ve kterém je oceňovaný byt, je samostatně stojící. Jde o dům odvozený z typové řady T068. Podíl podlahové plochy bytu k celkové ploše bytů v domě je uveden již v katastru nemovitostí a pro oceňovaný byt činí 773/12678.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 1 740 000 Kč
Nejnižší podání 1 400 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 280 000 Kč
Zahájení dražby 14.11.2018 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

29.října 2018 (pondělí) ve 14.00 hod.
31.října 2018 (středa) v 10.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytovou jednotkou č. 254/16, obec Liberec, část obce Liberec X-Františkov.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 254/16 v budově č.p. 254, postavené na parcele p.č. 196/1, spoluvlastnického podílu id. 773/12678 na společných částech domu č.p. 254, postaveném na parcele p.č. 196/1, spoluvlastnického podílu id. 773/12678 na pozemku p.č. 196/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 915, LV č. 753, pro katastrální území Františkov u Liberce, obec Liberec, část obce Liberec X-Františkov, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Františkov u Liberce, DD371

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD371

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín