Dražby online zde

Pozemky Žatec

Předmětem dražby jsou pozemky, které se nacházejí v zahrádkářské kolonii Chomutovská po pravé straně silnice ze Žatce na Chomutov za bývalou provozovnou FRUTA. Příjezd k pozemkům je po nezpevněné komunikaci kolem přilehlých zahrádek, na kterých jsou vesměs postaveny zahradní chatky převážně bez stavebních povolení stavebního úřadu. Na pozemku parc.č. 822 je jednoduchý přístřešek pro koně (viz foto) a na parc.č. 823 je polorozpadlá dřevěná bouda na zemi bez základů a 2 staré stromy (ořešák a jabloň) – uvedené nemá vliv na tržní cenu. K pozemkům není přivedena voda ani kanalizace, není možnost napojení na plyn. Elektrická přípojka existuje. Celková výměra pozemků dle LV je 3.156 m2.
V současné době slouží pozemky majitelce k ustájení koní, výběh a zajištěni krmení a pastvy pro oba koně. Dle současného územního plánu není možné na uvedených pozemcích postavit zahradní chatku ani vedlejší stavbu. Využití je možné k sekání a sušení trávy, chování drůbeže, koní apod.
K pozemkům je v současné době realizována vodovodní přípojka.
Je připravován nový územní plán města pro tuto lokalitu (včetně oceňovaných pozemků), který řeší povolení na výstavbu zahradní chatky a vedlejších staveb apod.
Na základě těchto skutečností a průzkumu trhu jsem přesvědčen po realizaci shora uvedeného, že tržní hodnota budoucí bude minimálně dvojnásobná.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 400 000 Kč
Nejnižší podání 320 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 60 000 Kč
Zahájení dražby 28.11. 2018 10:15 hodin ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:30h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

13.listopadu 2018 (úterý) v 15.00 hod.
15.listopadu 2018 (čtvrtek) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. parcela p. č. 822 – zahrada a parcela p. č. 823, obec Žatec, část obce Žatec.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 - Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p. č. 822 – zahrada
- parcela p. č. 823 – trvalý travní porost
vše zapsáno na LV č. 8331, pro katastrální území Žatec, obec Žatec, část obce Žatec, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemky Žatec, DD370

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD370

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín