Dražby online zde

RD Jírovice

Předmětem dražby je rodinný dům 4 + kk. Jedná se o nepodsklepený objekt k bydlení s jedním nadzemním podlažím a půdou umožňující vybudovat obytné podkroví za předpokladu vybudování schodiště do podkroví. Půdorys hlavního objektu je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. K hlavnímu objektu byla provedena přístavba zádveří, a jednopodlažní přístavba sociálního zařízení a technické místnosti s pultovou střechou. Celková výměra pozemků dle LV je 572 m2.
Nosnou konstrukci tvoří smíšené zdivo celkové tloušťky 60cm bez zateplení, nosné zdivo přístaveb cihla plná tl.30cm taktéž bez zateplení. Stropní konstrukce jsou z cihelných kleneb. Střešní krytina je tašková s měděnými klempířskými prvky, vnitřní omítka dvoujádrová štuková, vnější omítka vápenocementová (částečně chybí), výplně otvorů plastové s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné plné, podlahy povlakové, nebo betonový potěr, obklady koupelen keramické standardní, ohřev TUV v bojleru, vytápění lokální kamny (celkem 3ks), objekt zásobován vodou z vlastní kopané studny hloubky cca 7 m, kanalizace svedena do jímky, Plynovod, kanalizace a vodovod nejsou k dispozici.
V pokoj v severní častí objektu byly zpozorovány opadávající omítky ze stropních kleneb. Po bližším prozkoumání je zřetelná výraznější trhlina v nejvyšší části klenby. Doporučuji stav klenby prověřit statikem.
Stáří původního objektu cca 100 let, stáří přístaveb cca 50 let.
Na pozemku se dále nachází dřevěná jednostranně pobitá kůlna se sedlovou střechou. Zastavěná plocha 23 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 1 700 000 Kč
Nejnižší podání 1 190 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 230 000 Kč
Zahájení dražby 12.12. 2018 10.00 hodin ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

28.listopadu 2018 (středa) v 15.00 hod.
29.listopadu 2018 (čtvrtek) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. obj. bydlení č.p. 33, obec Bystřice, část obce Jírovice.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela č. st. 90 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 33, bydlení, v části obce Jírovice,
vše zapsáno na LV č. 400, pro katastrální území Jírovice, obec Bystřice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Jírovice, DD372

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD372

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín