Dražby online zde

pozemky Prusinovice

Předmětem dražby jsou pozemky, které se nalézají v okrajových částech katastrálního území obce. Pozemek p. č. 11892 se nachází v blízkosti "Kozrálského mlýnu". Pozemky p.č. 11590, p.č. 11594 se nachází v severní části obce ve směru na Dřevohostice. Pozemky p.č. 11590, p.č. 11892 jsou využívány dle kultury vyznačené ve výpisu z katastru nemovitostí, bez trvalých porostů, venkovních úprav a studny. Pozemek p.č. 11594 je zemědělsky využíván bez trvalých porostů, venkovních úprav a studny - proto je oceněn podle skutečného využití. Celková výměra pozemků dle LV je 4.231 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 61 058 Kč
Nejnižší podání 61 058 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 10 000 Kč
Zahájení dražby 27.2.2019 10:00 hodin, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

25.února 2019 (pondělí) v 10.00 hod.
26.února 2019 (úterý) v 10.00 hod.


Sraz zájemců o prohlídku se stanovuje v kanceláři dražebníka, tj. Nábřeží 279, Zlín – Prštné, PSČ 760 01.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela č. 11590 – orná půda,
- parcela č. 11594 – ostatní plocha, jiná plocha,
- parcela č. 11892 – orná půda,
vše zapsáno na LV č. 895, pro katastrální území Prusinovice, obec Prusinovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: pozemky Prusinovice, DD377

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD377

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín