Dražby online zde

byt Žatec

Předmětem dražby je bytová jednotka o velikosti 3+1 umístěná v 3.NP budovy čp. 1277, 1278. Budova čp. 1277, 1278 je plně podsklepená, s 3 nadzemními podlažími, netypový zděný, dům obsahuje v suterénu sklepní prostory pro uživatele bytových jednotek, kočárkárnu, sušárnu, dílnu, sklad, v nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky, v čp. 1277 šest bytových jednotek, v čp. 1278 osm bytových jednotek, celkem 14 bytových jednotek. Objekt je napojen na inženýrské sítě (vodu, kanalizaci, plyn), v domě jsou sítě rozvedeny do jednotlivých podlaží, dále je dům vybaven rozvody STA pod omítkou, domácím telefonem. Dům není vybaven osobním výtahem. Objekt užíván odhadem cca 55-65 roků.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 1 070 000 Kč
Nejnižší podání 642 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 120 000 Kč
Zahájení dražby 16.5.2019 10:00 hodin, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10.15 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 1277/6 v budově č.p. 1277, 1278, postavené na parcele st. p.č. 2286, spoluvlastnického podílu id. 873/11254 na společných částech domu č.p. 1277, 1278, postaveném na parcele st. p.č. 2286, spoluvlastnického podílu id. 873/11254 na pozemku st. p.č. 2286 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 5943, LV č. 5652, pro katastrální území Žatec, obec Žatec, část obce Žatec, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: byt Žatec, ODD374

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD374

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín