Dražby online zde

byt Kladno

Předmětem dražby je bytová jednotka umístěná ve 3 nadzemním podlaží typového domu, rozděleného do třech samostatných sekcí. Dům byl postaven v padesátých letech minulého století. v ulici Kordačova. Nosné konstrukce jsou zděné, střecha je rovná s živičnou krytinou. V domě není výtah. vytápění je lokální, elektrické - přímotopy, rozvod teplé i studené vody, ohřev el. boilerem. Dveře plné, podlahy parkety a keramika, okna plastová. V koupelně vana, splachovací WC, v kuchyní elektrický sporák. Údržba bytu je velmi dobrá, byt byl před 3 roky rekonstruován. Započítaná podlahová plocha bytu je 66,83 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 2 200 000 Kč
Nejnižší podání 1 760 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 350 000 Kč
Zahájení dražby 26.6.2019 10:00 hodin, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10.15 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky
12.června 2019 (středa) v 15.00 hod.
13.června 2019 (čtvrtek) v 10.00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytovou jednotkou č. 1051/5, obec Kladno, část obce Kladno.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 1051/5 v budově č.p. 1051, postavené na parcele p.č. 1906, spoluvlastnického podílu id. 68/560 na společných částech domu č.p. 1051, postaveném na parcele p.č. 1906, spoluvlastnického podílu id. 68/560 na pozemku p.č. 1906 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 19761, LV č. 13773, pro katastrální území Kladno, obec Kladno, část obce Kladno, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: byt Kladno, DD378

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD378

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín