Dražby online zde

RD Praha, Lochkov

Předmětem dražby je jednopodlažní rodinný dům, který je nepodsklepený se sedlovou střechou. Půdní prostor je nevyužívaný, není k němu přístup. V roce 2008 bylo z důvodu neuspokojujícího technického stavu přistoupeno k rekonstrukci. Dispozice přízemí tvoří kuchyň s obývacím pokojem, ložnice příslušenství, zádveří. RD slouží pro bydlení jedné rodiny. Celková výměra pozemků dle LV je 222 m2.
Během rekonstrukce byla provedena nadstavba a zvýšení krovu. Krov je dřevěný vázaný, krytina betonová. Stropy jsou dřevěné trámy s SB deskami s isolací polystyrénem. Podlahy jsou nové. Vytápění je elektrické panely "REDWELL" v každé místnosti - celkem 6 ks. Teplá voda z elektrického bojleru, vaření elektrický sporák. Vnitřní rozvody elektro jsou v mědi. RD je připojen na rozvodnou síť NN, telefonní síť, veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod, přípojku plynu, která není užívána. Veškeré inženýrské sítě jsou nové. K RD náleží malý pozemek pro parkování a zahrádka. Celý pozemek je oplocen v uliční části plotem z kovových rámů a část zděný výšky 150-170 cm s garážovými vraty. Pro elektroměry je v plotě zděný pilíř z vápenopískových cihel. Původní objekt má masivní obvodové zdivo z konce 19 století. K jihozápadnímu štítu přiléhá sousední dům. V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení RD a venkovní úpravy.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 3 892 590 Kč
Nejnižší podání 3 120 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Zahájení dražby 9.10.2019 10:00 hodin, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 6, rod. dům, v části obce Lochkov,
- parcela č. 12/1 – zahrada,
- parcela č. 12/2 – zahrada,
vše zapsáno na LV č. 145, pro katastrální území Lochkov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Praha, Lochkov, ODD379

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

AKTUÁLNÍ
Číslo dražby: ODD379

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín