Dražby online zde

byt Roudnice nad Labem

Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 situovaná ve střední sekci, v I.N.P. čtyřpodlažního bytového domu. Vstup z veřejného schodiště je  do předsíně, odtud do obývacího pokoje s balkonem, WC, koupelny, kuchyně. Z OP jsou přístupny další dva pokoje. Zařízení bytu je převážně původní, pouze asi před deseti lety byla provedena rekonstrukce kuchyně, která obsahovala výměnu podlahové krytina za dlažbu, obklad mezi spodní a vrchní části kuchyňské linky a vyměněna vlastní kuchyňská linka. Koupelna zůstala původní, na WC byla provedena nová dlažba. V letošním roce byly v celém domě vyměněny stoupačky vody a kanalizace. Objekt není dosud, kromě štítových zdí, zateplen. Předmětem ocenění je rovněž podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 654/20610. Objekt se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, pam. zóně, rezervace. Dům byl postaven v letech 1963-64, stáří 55 roků. Technický stav odpovídá stáří.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

 

Obvyklá cena dle posudku 1 400 000 Kč
Nejnižší podání 1 120 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Zahájení dražby 11.3.2020 10:00 hodin, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10.15 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

25.února 2020 (úterý) v 16.00 hod.
27.února 2020 (čtvrtek) v 16.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytovou jednotkou č. 1672/1, obec Roudnice nad Labem, část obce Roudnice nad Labem.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 - Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 1672/1 (ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.) v budově č.p. 1671, 1672, 1673, postavené na parcele p.č. 1337/40, spoluvlastnického podílu id. 654/20610 na společných částech domu č.p. 1671, 1672, 1673, postaveném na parcele p.č. 1337/40, spoluvlastnického podílu id. 654/20610 na pozemku p.č. 1337/40 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 5646, LV č. 5074, pro katastrální území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, část obce Roudnice nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: byt Roudnice nad Labem, DD376

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD376

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín