Dražby online zde

RD Stará Ves u Rýmařova

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, s částečně vybaveným podkrovím, částečně s nevybavenou půdou.
Dům je napojen na veřejnou kanalizaci a elektrickou síť. Voda je odebírána z vlastní studny.
Dispoziční řešení:
1.NP: chodba, kotelna, spíž, koupelna s WC, kuchyň, 3 pokoje
podkroví: schodiště, chodba, pokoj, půdní prostor (dílna)
Celková výměra pozemků dle LV je 913 m2.

Celková výměra pozemků dle LV je: 913 m²

Obvyklá cena dle posudku 840 000 Kč
Nejnižší podání 500 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 120 000 Kč
Zahájení dražby 27.9.2012 10:20
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 27.9.2012 od 9:30 do zahájení dražby
Prohlídky

24.září 2012 (pondělí) v 13.00 hod.
26.září 2012 (středa) v 15.00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Stará Ves u Rýmařova, obec Stará Ves, část obce Stará Ves, rodinný dům č.p. 15.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 15 postavený na parcele st.p.č. 2
Parcely:
- parcela st.p.č. 2 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 16 – trvalý travní porost
vše zapsáno na LV č. 34, pro katastrální území Stará Ves u Rýmařova, obec Stará Ves, část obce Stará Ves, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Stará Ves u Rýmařova, ND299

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND299

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín