Dražby online zde

RD 1/9id. Brno, Veveří

Předmětem dražby je id. 1/9 domu s jedním podzemním podlažím, čtyřmi nadzemními podlažími a sedlovou střechou, s částečně vybaveným podkrovím. Dům je rozdělený na 2 nebytové prostory a 7 bytových jednotek (2+1).
Dispoziční řešení:
1.PP: chodby, schodiště, sklepy
1.NP: zádveří, chodba, schodiště, výstup do dvora, lodžie,
2 nebytové prostory
2.NP: chodba, schodiště, lodžie, 2 byty
3.NP: chodba, schodiště, lodžie, 2 byty
4.NP: chodba, schodiště, 2 byty
Podkroví: chodba, schodiště, 1 byt
Celková výměra pozemků dle LV je 469 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 100 000 Kč
Nejnižší podání 550 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Zahájení dražby 29.8.2012 10:40
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 29.8.2012 od 9:30 do zahájení dražby
Prohlídky

23.srpna 2012 (čtvrtek) ve 16.00 hod.
28.srpna 2012 (úterý) ve 10.30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Veveří, obec Brno, část obce Veveří, objekt k bydlení č.p. 431.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:

Budovy:
- podíl ve výši id.1/9 objektu k bydlení č.p. 431 postaveném
na parcele p.č. 515
Pozemků:
- podíl ve výši id. 1/9 parcely p.č. 515 – zastavěná plocha a
nádvoří
vše zapsáno na LV č. 609, pro k.ú. Veveří, obec Brno, část obce Veveří, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD 1/9id. Brno, Veveří, ND297

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ND297

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín