Dražby online zde

RD Vranov nad Dyjí

Předmětem dražby je:
1) zcela podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím asedlovou střechou, bezvybaveného podkroví.
Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, chodba, 5 sklepních místností
1.NP: chodba, schodiště, kuchyň, koupelna sWC, 2 pokoje
+ další 2pokoje propojené spřístavbou

2) podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími asedlovou střechou, bezvybaveného podkroví.
Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, chodba, 2 sklepní místnosti
1.NP: předsíň, chodba, pokoj, koupelna, WC, schodiště
2.NP: schodiště, 2 pokoje

Celková výměra pozemků dle LV je 776 m2.

Obvyklá cena dle posudku 980 000 Kč
Nejnižší podání 343 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Zahájení dražby 23.1.2013 12.30
Místo dražby Hotel Morava ve Znojmě, Horní náměstí 16, Znojmo
Zápis účastníků 23.1.2013 od 12.00 do zahájení dražby
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budova: - objekt k bydlení č.p. 37 postavený na parcele st.p.č. 130/1
- budova bez čp/če postavená na parcele st.p.č. 131
Pozemky:
- parcela st.p.č. 130/1 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 131 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 53/3 – zahrada
- parcela p.č. 54 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 776, pro katastrální území Vranov nad Dyjí, obec Vranov nad Dyjí, část obce Vranov nad Dyjí, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.
Budova: - budova bez čp/če postavená na parcele st.p.č. 130/2
Pozemky:
- parcela st.p.č. 129/2 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 129/4 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 130/2 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 1422 – ostatní plocha
- parcela p.č. 1459 – ostatní plocha
- parcela p.č. 1460 – ostatní plocha
vše zapsáno na LV č. 534, pro katastrální území Vranov nad Dyjí, obec Vranov nad Dyjí, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Vranov nad Dyjí, OND300

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: OND300

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín