Dražby online zde

RD Tečovice

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažímsedlovou střechou, bezvybaveného podkroví.
Vdomě se vyskytuje tzv.horní komora vúrovní půdy, přístupná povnitřním strmém schodišti.
Důmje napojen naveřejnou kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. Voda je odebírána zvlastní studny.

Dispoziční řešení:
1.NP: chodba, 2 pokoje, kuchyň, schodiště,
nad1.NP je horní komora

Celková výměra pozemků dle LV je 971 m2.

Obvyklá cena dle posudku 920 000 Kč
Nejnižší podání 560 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Zahájení dražby 31.10. 2012 10:20
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 31.10. 2012 od 9:30 do zahájení dražby
Prohlídky

29.října 2012 (pondělí) v 9.30 hod.
30.října 2012 (úterý) v 9.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Tečovice, obec Tečovice, část obce Tečovice,
rodinný dům č.p. 85
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinného domu č.p. 85 postaveném na parcele st.p.č. 17/2
Pozemků:
- parcela st.p.č. 17/2 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 15/2 – zahrada
- parcela p.č. 16/1 – zahrada
- parcela p.č. 18 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 705, pro katastrální území Tečovice, obec Tečovice, část obce Tečovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Tečovice, ND301

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND301

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín