Dražby online zde

Komerční objekt Tečovice

Předmětem dražby je zčásti podsklepená stavba s jedním nadzemním a zčásti se dvěma nadzemními podlažími, sesedlovou a valbovou střechou, bezvybaveného podkroví. Hlavní vchod dohospody jevúrovni 1.NP z východní strany, zpříjezdové komunikace. Všechna podlaží jsou propojena po vnitřním schodišti.

Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, chodba, 3 sklepní místnosti
1.NP: vstupní místnost, hospoda, kancelář, chodba, schodiště, WC ženy, WC muži, sál, WC, kuchyň, 2 sklady
2.NP: schodiště, chodba, sál, koupelna, komora

Celková výměra pozemků dle LV je 497 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 600 000 Kč
Nejnižší podání 960 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Zahájení dražby 31.10. 2012 10:40
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 31.10. 2012 od 9:30 do zahájení dražby
Prohlídky

29.října 2012 (pondělí) v 9.45 hod.
30.října 2012 (úterý) v 9.45 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Tečovice, obec Tečovice, část obce Tečovice,
občanská vybavenost č.p. 25
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- občanská vybavenost č.p. 25 postavená na parcele st.p.č. 40/2
Pozemků:
- parcela st.p.č. 40/2 – zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsáno na LV č. 705, pro katastrální území Tečovice, obec Tečovice, část obce Tečovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Komerční objekt Tečovice, ND302

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND302

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín