Dražby online zde

RD Traplice

Předmětem dražby je nepodsklepený dům zčásti s jedním nadzemním podlažím a zčásti se dvěma nadzemními podlažími asedlovou a valbovou střechou, bezvybaveného podkroví.
Dům lze rozdělit na2samostatné bytové jednotky.

Dispoziční řešení:
1.NP: nebylo zjištěno, dle předchozího posudku bytová jednotka 3+1
2.NP: schodiště, chodba, kuchyň, 2 pokoje, koupelna, WC

Vedlejší stavby:
Přístřešek – nepodsklepená dřevěná stavba s pultovou střechou.
Garáže – 2nepodsklepené stavby s pultovou střechou

Celková výměra pozemků dle LV je 591 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 820 000 Kč
Nejnižší podání 1 100 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Zahájení dražby 31.10. 2012 11:00
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 31.10. 2012 od 9:30 do zahájení dražby
Prohlídky

29.října 2012 (pondělí) v 10.30 hod.
30.října 2012 (úterý) v 10.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Traplice, obec Traplice, část obce Traplice, rodinný dům č.p. 265.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 265 postavený na parcele st.p.č. 189
Pozemků:
- parcela st.p.č. 189 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 841/30 – zahrada
- parcela p.č. 3137 – trvalý travní porost
vše zapsáno na LV č. 357, pro katastrální území Traplice, obec Traplice, část obce Traplice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Traplice, ND303

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ND303

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín