Dražby online zde

Garáž Bystřice pod Hostýnem

Předměte dražby je:
- pozemek p.č. 285/15, na kterém stojí řadová, přízemní a nepodsklepená garáž (ke dni úmrtí povolena, ale nezkouladována – není zapsána na listu vlastnictví)
Celková výměra pozemků dle LV je 20 m2.

- id. 1/30 pozemků p.č. 268/32, p.č. 285/33,p.č. 285/34, p.č. 286/27, p.č. 286/28, které tvoří přístup ke garáži.

Obvyklá cena dle posudku 53 000 Kč
Nejnižší podání 20 000 Kč
Min. příhoz 5 000 Kč
Dražební jistota 5 000 Kč
Zahájení dražby 31.10.2012 12.20
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 31.10.2012 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
Pozemků:
- parcela p.č. 285/15 – trvalý travní porost
vše zapsáno na LV č. 486, pro katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.
Pozemků:
- id. 1/30 parcely p.č. 268/32 – vodní plocha
- id. 1/30 parcely p.č. 285/33 – ostatní plocha
- id. 1/30 parcely p.č. 285/34 – ostatní plocha
- id. 1/30 parcely p.č. 286/27 – ostatní plocha
- id. 1/30 parcely p.č. 286/28 – ostatní plocha
vše zapsáno na LV č. 2863, pro katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Garáž Bystřice pod Hostýnem, ODD241

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD241

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín