Dražby online zde

Chata Olomučany

Předmětem dražby je podsklepená chata s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou s vybaveným podkrovím.

Chata je napojena na elektrickou síť. Voda je odebírána zvlastní studny. Splaškové vody svedeny do žumpy na vyvážení.
Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné elektroinstalace.

Dispoziční řešení:
1.PP: kuchyň, WC, koupelna, schodiště
1.NP: schodiště, pokoj, terasa
podkroví: místnost

Celková výměra pozemků dle LV je 424 m2.

Obvyklá cena dle posudku 380 000 Kč
Nejnižší podání 180 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 40 000 Kč
Zahájení dražby 14.6.2013 11:15
Místo dražby v prostorách IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 14.června 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- jiná stavba č.e. 40 postavená na parcele p.č.1181/37
Pozemků:
- parcela p.č. 1181/37 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 1181/17 – trvalý travní porost
vše zapsáno na LV č. 572, katastrální území Olomučany, obec Olomučany, část obce Olomučany, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Chata Olomučany, OND310

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: OND310

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín