Dražby online zde

RD Drásov

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a částečně druhým nadzemním podlažím a sedlovou a valbovou střechou, bez vybaveného podkroví.

Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace, plynu a světelné a třífázové elektroinstalace.

Dispoziční řešení:
1.NP: průjezd, kuchyň, pokoj, koupelna, WC, schodiště ve dvoře, komora pod schodištěm
2.NP: schodiště ve dvoře, chodba, pokoj

Celková výměra pozemků dle LV je 358 m2.

Obvyklá cena dle posudku 760 000 Kč
Nejnižší podání 380 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Zahájení dražby 19.3.2013 12.10 hod.
Místo dražby v prostorách hotelu Macocha v Blansku, Svitavská 35, 678 01 Blansko
Zápis účastníků 19.3.2013 od 11.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

15.března 2013 (pátek) ve 14.30 hod.
18.března 2013 (pondělí) ve 14.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. rodinný dům č.p. 140, k.ú. Drásov, obec Drásov,
část obce Drásov.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 140 postavený na parcele p.č. 670
Pozemků:
- parcela p.č. 670 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 671/2 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 1243, katastrální území Drásov, obec Drásov, část obce Drásov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Drásov, ND311

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND311

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín