Dražby online zde

Chata Janovice

Předmětem dražby je nepodsklepená chata s jedním nadzemním podlažím anízkou pultovou střechou bez možnosti podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je obdélníkový spodélnou osou východ-západ. Hlavní vchod dodomu je vúrovni 1.NP ze severní strany přes přístřešek.

Chataje napojena naelektrickou síť. Ostatní přípojení na sítě pravděpodobně: voda je odebírána zvlastní studny nebo přímo zpotoka pouze jako užitková, splaškové vody nejspíše svedeny do trativodu.

Celková výměra pozemků dle LV je 1.100 m2.

Obvyklá cena dle posudku 440 000 Kč
Nejnižší podání 295 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 70 000 Kč
Zahájení dražby 27.3.2013 12.15
Místo dražby v prostorách Penzionu Pod Kašnou ve Frýdku-Místku, Zámecké náměstí 43, 738 01 Frýdek-Místek
Zápis účastníků 27.3.2013 od 11.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

22.března 2013 (pátek) ve 13.00 hod.
25.března 2013 (pondělí) ve 14.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 4, k.ú. Janovice u Frýdku-Místku, obec Janovice, část obce Janovice.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 4 postavená na parcele st.p.č. 667
Pozemků:
- parcela st.p.č. 667 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 1968/2 – zahrada
- parcela p.č. 1969/4 – ostatní plocha
- parcela p.č. 1971 – ostatní plocha
- parcela p.č. 1972 – ostatní plocha
- parcela p.č. 1974/9 – trvalý travní porost
vše zapsáno na LV č. 670, pro katastrální území Janovice u Frýdku-Místku, obec Janovice, část obce Janovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Chata Janovice, ND313

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ND313

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín