Dražby online zde

RD Bělkovice - Lašťany

Předmětem dražby je zřejmě nepodsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími, s vysokou půdní nadezdívkou a nízkou sedlovou střechou. Pravděpodobně bezvybaveného podkroví, avšak smožností praktického využití půdního prostoru.

Dveře plastové. Okna plastová a dřevěná zdvojená. Bleskosvod instalován.

Celková výměra pozemků dle LV je 597 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 700 000 Kč
Nejnižší podání 850 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Zahájení dražby 20.2.2013 10.00
Místo dražby v pobočce dražebníka IH Moskva ve Zlíně, přízemí, nám. Práce 2512, Zlín
Zápis účastníků 20.2.2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

18.února 2013 (pondělí) v 10.30 hod.
19.února 2013 (úterý) v 15.30 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. objekt k bydlení č.p. 553, k.ú. Lašťany, obec Bělkovice-Lašťany, část obce Bělkovice-Lašťany.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:

Budovy:

- objekt k bydlení č.p. 553 postavený na parcele p.č. 225 (LV č. 482)

vše zapsáno na LV č. 316, pro katastrální území Lašťany, obec Bělkovice-Lašťany, část obce Bělkovice-Lašťany, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc.

Pozemků:

- parcela p.č. 224 - zahrada

- parcela p.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří

vše zapsáno na LV č. 482, pro katastrální území Lašťany, obec Bělkovice-Lašťany, část obce Bělkovice-Lašťany, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Bělkovice - Lašťany, ND308

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

PŘERUŠENO
Číslo dražby: ND308

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín