Dražby online zde

Aktuální dražby

Soubor pohledávek
Dražba č.DD364
AKTUÁLNÍ
Soubor pohledávek

Popis předmětu dražby, stavu v němž se nachází, jeho příslušenství a práv a závazků s předmětem dražby spojených, jež podstatným způsobem ovlivňu…

Datum dražby: 28.3.2018 10:00h,
Nejnižší podání: 100 000,- Kč
Byt Karlovy Vary
Dražba č.DD358
VYDRAŽENO
Byt Karlovy Vary

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z: - bytové jednotky č. 474/6 v budově č.p. 473, 474, postavené na parcele p.č. 1018 a na parcele p.č…

Datum dražby: 7.2.2018 10:00h,
Nejnižší podání: 830 000,- Kč
Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín