Dražby online zde

Veřejné dražby

Naše společnost vlastní koncesi k provádění veřejných dražeb vydanou OÚ Zlín pod č. j. : ŽÚ-K/107/00-P. Jsme plně připraveni ihned rozpracovat případy k dobrovolným i nedobrovolným dražbám dle zákona 26/2000 Sb. a následnou dražbou tak zajistit maximální výnos při zpeněžování majetku dlužníků, popř. zajistit transparentní prodej vlastních nemovitostí popř. jiného majetku s možností dosažení maximálního efektu.

Důvody proč prodávat nemovitosti (i movité věci) formou veřejné dražby:

  • Rychlost realizačního procesu dražby dobrovolné i nedobrovolné
  • Objektivní stanovení tržní ceny dražené nemovitosti (věci) v čase a místě
  • Daň z převodu nemovitostí je počítána z vydražené ceny
  • Náklady hrazeny až z výtěžku dražby!

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín