Dražby online zde

RD Zlín, Štípa

Předmětem dražby je nepodsklepený rodinný dům, zastřešený sedlovou střechou, dispozičně obsahující dva byty 4+1 a 5+1. Součástí rodinného domu je garáž pro 3 auta.
Rodinný dům byl prohlášením vlastníka o vymezení bytových jednotek rozdělený na dvě samostatné bytové jednotky, dispoziční řešení odpovídá standartnímu bydlení. Byt 5+1 v podkroví je ve stádiu dokončování, zbývají provést závěrečné kompletační práce.

Přípojky inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační,elektrická a plynová.

Celková výměra pozemků dle LV je 1.068 m2.

Obvyklá cena dle posudku 5 790 000 Kč
Nejnižší podání 4 100 000 Kč
Min. příhoz 20 000 Kč
Dražební jistota 600 000 Kč
Zahájení dražby 20.2.2013 10:20
Místo dražby v pobočce dražebníka IH Moskva Zlín, přízemí, nám. Práce 2512
Zápis účastníků 20.února 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

14.února 2013 (čtvrtek) ve 14.00 hod. / 15.února 2013 (pátek) v 15.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. rodinný dům č.p. 607, k.ú. Štípa, obec Zlín, část obce Štípa.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 607 na parcele p.č. 78/12 rozdělený na 2 samostatné byt. jednotky
Parcely:
- parcela p.č. 78/12 – zastavěná plocha a nádvoří
Bytových jednotek:
- bytová jednotka č.607/1 v domě č.p. 607 postaveném na parcele p.č. 78/12, spoluvlastnický podíl ve výši id. 15088/33655 na společných částech domu č.p. 607 postaveném na parcele p.č. 78/12 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 15088/33655 na společných částech pozemku p.č.78/12
- bytová jednotka č.607/2 v domě č.p. 607 postaveném na parcele p.č. 78/12, spoluvlastnický podíl ve výši id. 18567/33655 na společných částech domu č.p. 607 postaveném na parcele p.č. 78/12 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 18567/33655 na společných částech pozemku p.č.78/12
Pozemků:
- parcela p.č. 78/6 – trvalý travní porost
- id. 1/8 parcely p.č. 78/10 – trvalý travní porost
- id. 1/18 parcely p.č. 80/2 – vodní plocha
vše zapsáno na LV č. 1494, č. 1766, č. 1765, č. 1568 , č. 1776 pro katastrální území Štípa, obec Zlín, část obce Štípa, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Zlín, Štípa, DD243

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: DD243

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín