Dražby online zde

RD Uherský Brod

Předmětem dražby je zřejmě zčásti podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím, sčástečně sedlovou ačástečně pultovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu jeve tvaru písmene L. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP ze západní strany.

Celková výměra pozemků dle LV je 2.439 m2.

Obvyklá cena dle posudku 940 000 Kč
Nejnižší podání 570 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 140 000 Kč
Zahájení dražby 14.6.2013 11:00
Místo dražby IH Moskva Zlín, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 14.června 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

23.května 2013 (čtvrtek) v 9.45 hod.
12.června 2013 (středa) v 16.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. rodinný dům č.p. 606, k.ú. Uherský Brod, obec Uherský Brod, část obce Uherský Brod.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 606 postavený na parcele st.p.č. 855/1
Pozemků:
- parcela st.p.č. 854/1 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 855/1 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 1851/211 – orná půda
- parcela p.č. 2053/197 – orná půda
vše zapsáno na LV č. 4235, pro katastrální území Uherský Brod, obec Uherský Brod, část obce Uherský Brod, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Uherský Brod, ND324

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND324

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín