Dražby online zde

RD Nenkovice

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bezvybaveného podkroví.
Půda je přístupná venkovním otvorem přes sklad.
Dům je napojen na veřejný vodovod, plynovod a elektrickou síť. Splaškové vody svedeny dojímky na vyvážení.
Vnitřní rozvody studené ateplé vody, kanalizace, plynu asvětelné atřífázové elektroinstalace. Ústřední topení kotlem na plyn. Ohřev vody elektrickým bojlerem.
Před 2 lety byla provedena rekonstrukce koupelny afasádních omítek včetně soklu.

Dispoziční řešení: 1.NP: kuchyň, 2 pokoje, koupelna sWC, kotelna

Celková výměra pozemků dle LV je 561 m2.

Obvyklá cena dle posudku 340 000 Kč
Nejnižší podání 161 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 40 000 Kč
Zahájení dražby 28.8.2013 10:40
Místo dražby IH Moskva Zlín, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 14.června 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 103 postavený na parcele st.p.č. 117/1
Pozemků:
- parcela st.p.č. 117/1 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 14/3 – ostatní plocha
- parcela p.č. 214/12 - zahrada
vše zapsáno na LV č. 1098, katastrální území Nenkovice, obec Nenkovice, část obce Nenkovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Nenkovice, OND325

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: OND325

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín