Dražby online zde

rozest. Byt Kostelec na Hané

Předmětem dražby je bytová jednotka, která se nachází v podkrovním podlaží bytového domu, má charakter stavebně nevybaveného půdního prostoru.
V bytě prozatím nejsou ani příčky vymezující místnosti.
Lodžie, balkón čiterasa se nevyskytují.
Veškeré vnitřní vybavení bytu chybí (např. vnitřní příčky, střešní okna, zateplení střešního pláště).
Zinstalačních rozvodů jsou sem přivedené pouze rozvody vody a elektřiny. Není zajištěno vytápění.

Obvyklá cena dle posudku 400 000 Kč
Nejnižší podání 270 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 70 000 Kč
Zahájení dražby 28.8.2013 10:00
Místo dražby v prostorách IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 28.srpna 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

22.srpna 2013 (čtvrtek) ve 12.00 hod.
26.srpna 2013 (pondělí) ve 14.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. rozestavěná bytová jednotka č. 468/4 v budově č.p.468, k.ú. Kostelec na Hané, obec Kostelec na Hané.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- rozestavěné bytové jednotky č. 468/4 v budově č.p. 468 postavené na parcele p.č.405/1, spoluvlastnického podílu id. 850/2646 na společných částech domu č.p.468 postaveném na parcele p.č.405/1 a spoluvlastnického podílu id. 850/2646 na společných částech pozemku parcela p.č.405/1 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č.2317 a č.2316, katastrální území Kostelec na Hané, obec Kostelec na Hané, část obce Kostelec na Hané, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: rozest. Byt Kostelec na Hané, ND331

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: ND331

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín