Dražby online zde

Chata Kyjovice

Předmětem dražby je zděná, celoročně obyvatelná rekreační chata cca čtvercového půdorysu s přístavbou vstupu a koupelny. Objekt je podsklepen, s jedním nadzemním podlažím. Je napojen na vedení NN, voda přivedena z vlastního vrtu, odpady svedeny do jímky. Objekt je cca 2 roky neužíván. Celková výměra pozemků dle LV je 524 m2.
Dispoziční řešení:
1.PP – garáž, sklad, kotelna
1. NP – vstup, chodba s přístupem do koupelny s WC, kuchyňka, 2 pokoje, 1 menší pokojík
Půdní prostor bez možnosti využití (přístup žebříkem z chodby).
Konstrukce a vybavení
Stavba je založena na betonových základech. Svislé konstrukce jsou zděné, v 1.PP smíšené. Stropy nad 1.PP betonové. Střešní konstrukce krov stanový s plechovou krytinou. Klempířské konstrukce pozink. plech. Venkovní povrchy břízolit, sokl kámen, vnitřní povrchy hladká omítka, dřevěný obklad. Obklad keramický v koupelně. Podlahy dřevotříska, lino, keram. dlažba. Okna dřevěná dvojitá a jednoduchá, dveře dřevěné plné a prosklené do kovových zárubní. Schodiště chybí. Zdroj vody z vlastního vrtu, ohřev vody průtokovým ohřívačem, odpady svedeny do jímky. Vytápění je ústřední s otopnými tělesy, kotelna TP ve sklepě, v pokoji krb. V koupelně sprchový kout, společná s WC, v kuchyňce linka s dřezem.
Objekt pochází cca z roku 1965. Stav objektu je v průměrném stavu, zahrada zanedbaná, zarostlá plevelem.
Příslušenství stavby č. e. 1063:
Venkovní úpravy – vrtaná studna, venkovní krb, oplocení drátěným pletivem s vraty a vrátky, zpevněná plocha (zámk. dlažba) před vstupem do chaty a okolo chaty, předložené schodiště
Vedlejší stavby - v severní části pozemku parc. č. 867 se nachází vedlejší stavba a údajně skleník, toto však nebylo možno pro nepřístupnost ověřit, pohledově se nachází stavby ve špatném stavu.

Obvyklá cena dle posudku 690 000 Kč
Nejnižší podání 480 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Zahájení dražby 12.2.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, t.j. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

V případě zájmu, uskuteční dražebník nad rámec povinností stanovených zákonem o veřejných dražbách prohlídku předmětu dražby dne 10.února 2015 (úterý) od 15.30 hod.
Zájemci o prohlídku jsou v tomto případě povinni potvrdit svou účast nejpozději do 10.00 hodin dne 10.února 2015 na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, část obce Kyjovice, rod. rekr č.e. 1063.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. 866 jejíž součástí je rod. rekr č.e. 1063
- parcela p.č. 866 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 867 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 370, pro katastrální území Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, část obce Kyjovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Chata Kyjovice, ODD270

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD270

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín