Dražby online zde

RD Uherský Ostroh

Předmětem dražby je nepodsklepený dům sjedním nadzemním podlažím, upůvodní části domu sesedlovou střechou, upřístavby směrem dodvora spultovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy původně obdélníkový, popřístavbě vetvaru písmeneL. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP, původně zulice nazápadní straně domu, nyní sepoužívá vchod zedvora. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Přístup napůdu jepo venkovním žebříku. Celková výměra pozemků dle LV je 1.589 m2.

Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy, upřístavby betonové. Svislé nosné konstrukce zesmíšeného zdiva (nepálené cihly, pálené cihly, škvárobetonové tvárnice), převážně vtloušťce 45cm. Krov dřevěný se střešní krytinou zpálených tašek, upřístavby zfalcovaného pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce zpozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště senevyskytuje. Stropy srovným podhledem, zčásti dřevěné, zčásti zkeramických stropnic Miako. Podlahové krytiny standardní. Vnitřní omítky štukové, hladké. Fasáda zateplena polystyrenem vtloušťce 5cm. Fasádní omítky stěrkové, bezvenkovních obkladů. Dveře dřevěné. Okna dřevěná dvojitá a zdvojená. Bleskosvod senevyskytuje.

Dům je napojen na dálkový vodovod, kanalizaci, plynovod aelektrickou síť. Vpředzahrádce je vlastní studna sruční pumpou, napojená také nadomácí vodárnu. Vnitřní rozvody studené ateplé vody (včetně druhého rozvodu užitkové vody zestudny), kanalizace, plynu asvětelné atřífázové elektroinstalace. Ústřední topení zplynového kotle. Ohřev vody plynovým ohřívačem. Vybavení kuchyněstandardní – kuchyňská linka, elektrický sporák. Vybavenísoc.zařízení standardní – vana, umyvadlo, WC.

Dispoziční řešení:
1.NP: předsíň, kuchyň, koupelna sWC, 5pokojů, zadní chodba, spíž
Kuchyň a2pokoje jsou průchozí.

Historie a stav:
Přesné stáří původní části domu nebylo přesně zjištěno, předpokládané stáří asi S1 = 80 roků. Dům však byl vletech 1997-98 renovován abyla provedena přístavba směrem dodvora. Nyní lze tedy uasi 60% domu uvažovat ostáří S2 = 16 roků. Dům je vprůběžně udržovaném stavebně technickém stavu. Byla provedena opatření proti vzlínání zemní vlhkosti, tj.podřezání původních stěn ahydroizolace unových stěn. Dům byl vroce 1997 postižen velkou povodní, avšak od té doby byly provedeny záchytné poldry, které případnou budoucí záplavu významným způsobem snižují.

Vedlejší stavby:
Hospodářské stavení – nepodsklepená zděná stavba splochou střechou, seškrábanou fasádní omítkou.
Kůlna – nepodsklepená zděná stavba (zbílých cihel) spultovou střechou, bezfasádní omítky.

Obvyklá cena dle posudku 1 140 000 Kč
Nejnižší podání 684 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 130 000 Kč
Zahájení dražby 13.11.2014 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, t.j. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

24.října 2014 (pátek) v 15.00 hod.
10.listopadu 2014 (pondělí) v 10.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Ostrožské Předměstí, obec Uherský Ostroh, část obce Ostrožské Předměstí, rod. dům č.p. 109.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st. p.č. 200 jejíž součástí je rod. dům č.p. 109
- parcela st. p.č. 200 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 341 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 1114, pro katastrální území Ostrožské Předměstí, obec Uherský Ostroh, část obce Ostrožské Předměstí, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Uherský Ostroh, DD277

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD277

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín