Dražby online zde

Byt Chomutov

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 8 o velikosti 2+1, která se nachází ve 3.nadzemním podlaží v panelovém domě s klasickými stavebními prvky typickými pro panelové domy. V domě jsou běžné stropy, schodiště a ostatní nosné konstrukce. V bytě je běžné sociální zařízení. Vytápění je ústřední na dálkový ohřev. Rozvod vody je teplé a studené s dálkovým přívodem. Kanalizace je svedena do společných stoupaček a je úplná. Elektroinstalace je běžná. Záchod je splachovací, v koupelně jsou běžné zařizovací předměty. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě. Celková výměra podlahové plochy bytové jednotky činí 64,4 m2. Budova s průměrnou údržbou, zateplená, po částečné revitalizaci, z hlediska nosných konstrukcí bez zjevných závad, které by podstatně ovlivňovaly tržní hodnotu.

Obvyklá cena dle posudku 260 000 Kč
Nejnižší podání 182 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 35 000 Kč
Zahájení dražby 19.3.2015 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

18.února 2015 (středa) ve 14.00 hod.
17.března 2015 (úterý) ve 14.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Chomutov II, obec Chomutov, část obce Chomutov, bytová jednotka č. 4441/8.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 4441/8 v budově č.p. 4441, 4442, postavené na parcele p.č. 2473/4, p.č. 2473/5, spoluvlastnického podílu id. 616/12458 na společných částech domu č.p. 4441, 4442 postaveném na parcele p.č. 2473/4, p.č. 2473/5, spoluvlastnického podílu id. 616/12458 na společných částech pozemku p.č. 2473/4 - zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu id. 616/12458 na společných částech pozemku p.č. 2473/5 - zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno na LV č. 5112 a LV č. 4778, pro katastrální území Chomutov II, obec Chomutov, část obce Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Chomutov, DD285

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD285

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín