Dražby online zde

RD Holešova Žopy (id. 1/2 RD)

Předmětem dražby je id. ½ nepodsklepeného domu se dvěma nadzemními podlažími (2.NP je podkrovní) a sedlovou střechou. Půdorys zastavěné plochy je zhruba čtvercový, s přístavbou verandy k jihozápadní straně domu. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze zahrady přes verandu přistavěnou k jihozápadní straně domu. Podkrovní podlaží je nyní přístupné po venkovním schodišti a po střeše verandy (budoucí terase). Uvnitř domu je proveden stropní otvor ve stropě mezi 1.NP a 2.NP, který bude využit po montáži vnitřního schodiště.
Celková výměra pozemků dle LV je 1.261 m2.

Konstrukce a vybavení:
Kamenné a betonové základové pasy bez funkční hydroizolace. Svislé nosné konstrukce zděné v tloušťce do 50 cm. Krov dřevěný se střešní krytinou z plechových šablon. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště se nevyskytuje, venkovní schodiště ocelové. Stropy dřevěné s rovným podhledem, na nichž je provedena samonosná železobetonová stropní deska. Fasáda s dodatečným zateplením, s fasádními omítkami, bez venkovních obkladů (zčásti nedokončená úprava). Vnitřní omítky vápenné štukové. Podlahové krytiny z betonového potěru a podlahových textilií, keramické dlažby a dřevěných prken. Okna plastová izolační. Dveře dřevěné hladké plné do ocelových zárubní. Bleskosvod instalován.
Dům je napojen na dálkový vodovod, kanalizaci a elektrickou síť. Vlastní studna, s nefunkční mechanickou pumpou, s domácí vodárnou v garáži, používaná pouze pro užitkovou vodu na zalévání. V místě je možnost napojení na dálkový plynovod, domovní plynová přípojka však není provedena. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace, plynu a světelné třífázové elektroinstalace. Podlahové topení elektroodporové. Ohřev teplé užitkové vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – jednoduchá kuchyňská linka, elektrický sporák, digestoř. Vybavení soc. zařízení – vana, umyvadlo, WC.

Dispoziční řešení: 1.NP: veranda, chodba, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 pokoje

Je provedena nástavba podkrovního podlaží, která je nedokončená (je ve stavu hrubé stavby). Byl zesílen strop, upraven krov, provedeny nové vyzdívky z tvárnic, osazena střešní okna. Podkrovní prostor je jinak bez podlahových krytin, instalačních rozvodů, vnitřních omítek a zařizovacích předmětů. Není dosud provedeno ani vnitřní schodiště. Nicméně je tento podkrovní prostor stavebně připraven pro dokončení a zřízení druhého bytu velikosti 3+kk. Prozatím je přístup po venkovním schodišti a po střeše verandy, která je však zatím bez zábradlí a neplní funkci plnohodnotné terasy. Je připravený stropní otvor pro instalaci vnitřního schodiště. Poloha vnitřního schodiště je však uvnitř obytné plochy v 1.NP. Budoucí podkrovní byt tak nebude mít samostatný vchod.
Stáří domu je asi 57 roků.

Obvyklá cena dle posudku 550 000 Kč
Nejnižší podání 415 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Zahájení dražby 26.8.2015 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

24.srpna 2015 (pondělí) v 10.00 hod.
25.srpna 2015 (úterý) v 10.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. obj. bydlení č.p.145, k.ú. Žopy, obec Holešov, část obce Žopy
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z podílu id. ½ majetku dlužnice Evy Poláškové:
- podíl id ½ parcely p.č. st. 46/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 319 m2, jejíž součástí je obj. bydlení č.p.145,
- podíl id ½ parcely p.č. 11/2 – zahrada
- podíl id ½ parcely p.č. 446/3 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 411, pro katastrální území Žopy, obec Holešov, část obce Žopy, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Holešova Žopy (id. 1/2 RD), DD296

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD296

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín