Dražby online zde

RD Kokory

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a nepravidelnou sedlovou střechou, bez vybaveného podkroví, s možností vestavby obytného pokoje v půdním prostoru. Půdorys zastavěné plochy je (po vestavbě průchozí chodby) obdélníkový s podélnou osou v orientaci severovýchod-jihozápad. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP z ulice na severovýchodní straně domu. Půda je přístupná vnitřním schodištěm (z průchozí chodby). Celková výměra pozemků dle LV je 675 m2.
Konstrukce a vybavení:
Základy bez bližšího určení. Svislé nosné konstrukce ze smíšeného zdiva (z nepálených i pálených cihel). Krov dřevěný se střešní krytinou. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště ocelo-betonové, nedokončené. Stropy s rovným podhledem. Podlahové krytiny z keramické dlažby a plovoucích podlah. Vnitřní omítky vápenné, hladké. Fasádní omítky stříkané, částečné, bez venkovních obkladů, bez dodatečného zateplení. Dveře dřevěné. Okna plastová izolační a dřevěná dvojitá. Bleskosvod se nevyskytuje.
Dům je napojen na dálkový vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. Ve dvoře je vlastní studna s ponorným elektrickým čerpadlem. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace, plynu a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení a ohřev vody z kotle na plyn. Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, plynový sporák, digestoř. Vybavení soc. zařízení – vana, sprchový kout, umyvadlo, WC. Vnitřní vybavení je v moderním provedení.
Dispoziční řešení:
1.NP: průchozí chodba, schodiště, chodba, WC, koupelna, kuchyň, pokoj
Na půdě je možnost vestavby obytného podkrovního pokoje.

Obvyklá cena dle posudku 650 000 Kč
Nejnižší podání 390 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 70 000 Kč
Zahájení dražby 30.9.2015 10:30 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:45 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

24.srpna 2015 (pondělí) v 17.00 hod.
25.srpna 2015 (úterý) v 17.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rod. dům č.p. 113, k.ú. Kokory, obec Kokory, část obce Kokory.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. st. 90 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 113 rod. dům v obci Kokory
- parcela p. č. 251 – zahrada
- parcela p.č. 269/4 – orná půda
vše zapsáno na LV č. 15, katastrální území Kokory, obec Kokory, část obce Kokory, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Kokory, DD302

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD302

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín