Dražby online zde

Byt Střekov

Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1, č. 1183/1, která je situovaná v 1. NP domu. Základy mají funkční izolaci proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou plošné panelové. Stropy jsou s vodorovným podhledem, prefabrikované. Střecha je rovná s živičnou svařovanou krytinou. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkované plechu. Vnitřní povrchy jsou z vápenných štukových omítek, vnější Mnichovská na zateplovacím systému. Schody jsou dvouramenné, betonové, povrch teraso. Dveře jsou hladké plné a prosklené, okna plastová. Podlahy jsou s povrchem PVC. Elektroinstalace je světelná i motorová, bleskosvod je osazen. Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace je standardní, jsou osazeny měřiče vody. Vytápění je dálkové včetně dodávky TUV. Vnitřní hygienické vybavení (sprchový kout, umyvadlo a WC) odpovídá standardu a je osazeno ve zděném jádru. Kuchyně je bez vybavení. Výtah není osazen. Dům byl uveden do provozu v r. 1980 a jeho stáří je 35 roků. Dům je udržován, bytovka je v původním stavu (mimo nového jádra a vnitřního hygienického vybavení) s mírně zanedbanou údržbou.
Celková výměra podlahové plochy bytové jednotky je 64,10 m2.

Obvyklá cena dle posudku 445 000 Kč
Nejnižší podání 270 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Zahájení dražby 12.11.2015 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

10.listopadu 2015 (úterý) v 15.20 hod.
11.listopadu 2015 (středa) v 10.45 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytová jednotka č. 1183/1, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem, část obce Střekov.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 982 847 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 1183/1 v budově č.p. 1183, č.p. 1184 postavené na pozemku p.č.1258, p.č.1259 a spoluvlastnického podílu id. 6854/112064 na společných částech domu č.p. 1183, č.p. 1184 postaveném na pozemku p.č.1258, p.č.1259 a spoluvlastnického podílu id. 6854/112064 na společných částech pozemku p.č. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1259 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 4356 a LV č. 2340, pro katastrální území Střekov, obec Ústí nad Labem, část obce Střekov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Střekov, DD271

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD271

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín